Uncha Uncha Shtrunjay Na

Uncha Uncha Shtrunjay Na

उंचा उंचा शत्रुंजयना शिखरो सोहाय…(२)

वच्चे मारा… वच्चे मारा दादा केरा डेरा झगमग थाय… उंचा उंचा शत्रुंजयना

दादा तारी यात्रा करवा मारू मन ललचाय…(२)

तळेटीये शीश नमावी, चढवा लागुं पाय…(२)

पावन गिरीनो…. र्स्पश थातां पापो दूर पलाय… उंचा उंचा शत्रुंजयना

लीली लीली झाडीयोमां पंखी करे कलशोर…(२)

सोपान चढता चढता जाणे हैयुं अषाढी मोर…(२)

कांकरे कांकरे… सीध्या अनंता लळी लळी लागु पाय… उंचा उंचा शत्रुंजयना

पहेली आवी राम पोळने त्रिजी वाधण पोळ…(२)

शांतीनाथना दर्शन करतां पहोच्या हाथी पोळ…(२)

सामे मारा… दादा केरा दरबार देखाय… उंचा उंचा शत्रुंजयना

दोडी दोडी आवु दादा तारा दर्शन कर​वा आज​…(२)

भाव भरीने भक्ति करता सिध्यु आतम काज​…(२)

मरुदेवाना… नंदन निरखी जीवन पावन थाय​… उंचा उंचा शत्रुंजयना

क्षमा भावे ॐकार पदनो नीत्य करीश हुं जाप…(२)

दादा तारा गुणला गाता कापीश भवना पाप…(२)

पदम विजयने… हैये आजे आनंद उभराय… उंचा उंचा शत्रुंजयना

© 2023 by Jain Lyrics.