Taarje Dubaadje Jivaadje Ke Maarje

English

Taarje Dubaadje Jivaadje Ke Maarje, (2)

Saglu Tane Saupi Didhu Aadeshwar Bhagwan Re (2)

Taarje Dubaadje Jivaadje Ke Maarje

Ugaarje Ke Paadje Tar Chodje Sweekarje

Saglu Tane Saupi Didhu Aadeshwar Bhagwan Re (2)

Seva Taari Aapje Ke Dur Tuj Thi Raakhje (2)

Smaran Taaru Aapje Ke Maya Ma Latkaav Je (2)

Saglu Tane Saupi Didhu Aadeshwar Bhagwan Re (2)

Satsang Koine Aapje Ke Dusang Ma Tu Raakhje(2)

Darshan Taara Aapje Ke Rakhadto Tu Raakhje (2)

Saglu Tane Saupi Didhu Aadeshwar Bhagwan Re (2)

Saglu Taaru Raakhje Pann Vaat Maari Maanje (2)

Sadguru Na Shri Charano Ma Aa Baal Ne Sthaan Aapje (2)

Saglu Tane Saupi Didhu Aadeshwar Bhagwan Re. (2)

Taarje Dubaadje Jivaadje Ke Maarje (2)

Saglu Tane Saupi Didhu Aadeshwar Bhagwan Re (2)

Ugaarje Ke Paarje Tar Chodje Sweekarje. (2)

Saglu Tane Saupi Didhu Aadeshwar Bhagwan Re (4)

© 2023 by Jain Lyrics.