Sath Girnar No

HINDI

साथ गिरनारनो हाथ नेमनाथनो ,

होय जो मस्तके तो शो तोटो ;

अन्य स्थाने रही ध्यावे रैवतगिरि ,

चोथे भवे पामतो मोक्ष मोटो

मात तात घातकी पातकी अति घणो ,

राय भीमसेन गिरनार आवे ;

मुनि बनी मौन धरी अष्टदिन तप तपी ,

उज्ज्यंतगिरिए मुगति पावे

वस्तुपाल तेजपाल मंत्री साजनने ,

धार पेथड श्रावक भीमो ;

तीर्थभक्ति करी तन मन धन थकी ,

मनुज अवतार तस सफल कीनो

छाया पण पक्षीनी आवी पडे गिरिवरे ,

भ्रमण दुर्गति तणा नाश थावे ;

जल थल खेचरा इण गिरि पर रही ,

त्रीजे भव मोक्ष मोझार जावे

व्यक्त चेतन रहित पृथ्वी अप तेजसा ,

वायु पादप गिरनार पामी ;

तीर्थ महिमा थकी कर्म हळवा करी ,

सवि थया तेहथी मुगति गामी

’रत्न’ , ’प्रमोद’ , ’प्रशांत’ , ’पद्मगिरि’ ,

’सिद्धशेखर’ , भवि पाप जावे ;

’चन्द्र-सूरजगिरि’ ’इन्द्रपर्वतगिरि’ ,

’आत्मानंद’ , गिरिवर कहावे

कथीर कांचन हूवे पारसना योगथी ,

हेम परे शुद्ध निज गुण पावे ;

तिम रैवतगिरि योगथी आत्मा ,

पदवी वल्लभ लही मोक्ष जावे

© 2023 by Jain Lyrics.