Ruda Raj Mahalne Tyaagi

રૂડા રાજમહેલને ત્યાગી

રૂડા રાજમહેલને ત્યાગી, પેલો ચાલ્યો રે વૈરાગી… (૨) એનો આતમ ઉઠ્યો છે આજ જાગી, પેલો ચાલ્યો રે વૈરાગી….(૨) નથી કોઈ એની, એની રે સંગાથે, નીચે ધરતી ને, ભ છે માથે | એ તો નીકળ્યો છે ખાલી હાથે…(૨) એણે મુકી આ જગતની માયા, એની યુવાન છે હજુયે કાયા | એણે મુક્તિમાં દીઠો સાર…(૨) એને સંયમની તલપ જે લાગી, એનો આતમ આજ બન્યો મોક્ષગામી | એની ભવોભવની ભ્રમણા ભાંગી…(૨)

Name of Song : Ruda Raj Mahalne Tyaagi

Language of Song : Gujarati

© 2023 by Jain Lyrics.