Nemi Naam

Nemi Naam

Nemji Na Naam Ni Tu Loot Lootile, Nemji Na Naam Ni Tu Loot Lootile,

Nemi Na Charne Jayi Bedo Paar Karile, Nemi Na Charne Jayi Bedo Paar Karile.

Nemji Na Naam Ni Tu Loot Lootile, Nemi Na Charne Jayi Bedo Paar Karile.

Sharne Jaye Ene Prabhu Raah Batave, Jape Nem Ene Moh Kem Satave, Sharne Jaye Ene Prabhu Raah Batave, Jape Nem Ene Moh Kem Satave.

Rajul Na Nath Nu Tu Naam Ratile, Rajul Na Nath Nu Tu Naam Ratile, Nemi Na Charne Jayi Bedo Paar Karile.

Nemji Na Naam Ni Tu Loot Lootile, Nemi Na Charne Jayi Bedo Paar Karile.

Dhyan Dhare Ene Prabhu Gyan Apave, Jaap Jape Ena Prabhu Paap Khapave.. Dhyan Dhare Ene Prabhu Gyan Apave, Jaap Jape Ena Prabhu Paap Khapave..

Hitkari Nemi Ne Pranam Karile, Hitkari Nemi Ne Pranam Karile, Nemi Na Charne Jayi Bedo Paar Karile.

Nemji Na Naam Ni Tu Loot Lootile, Nemi Na Charne Jayi Bedo Paar Karile.

Krupa Thaye Prabhu Ni Toh Dosh Dur Thaye, Bandhano Je Raag Na Ae Chur-Chur Thay.. Krupa Thaye Prabhu Ni Toh Dosh Dur Thaye, Bandhano Je Raag Na Ae Chur-Chur Thay..

Nemi Bhaji Sansar Tamam Tyajile, Nemi Bhaji Sansar Tamam Tyajile, Nemi Na Charne Jayi Bedo Paar Karile.

Nemji Na Naam Ni Tu Loot Lootile, Nemi Na Charne Jayi Bedo Paar Karile.

Nemi Naam, Nemi Naam, Nemi Naam, Nemi Naam.. Din Raat, Subah Shaam, Nemi Naam, Nemi Naam.. Pahunchata Siddhi Dham, Nemi Naam, Nemi Naam.. Tu Japle Re Aviraam, Nemi Naam, Nemi Naam..

Nemi Naam, Nemi Naam, Nemi Naam, Nemi Naam.. Nemi Naam, Nemi Naam, Nemi Naam, Nemi Naam.. Nemi Naam, Nemi Naam, Nemi Naam, Nemi Naam..

Din Raat Ek Hi Baat….. Neminath Neminath…

Name of Song : Nemi Naam

Language of Song : Gujarati

© 2023 by Jain Lyrics.