Mane Vesh Shraman No Maljo Re

Mane Vesh Shraman No Maljo Re

Mamata motai moh maya na,bandhan sagada tadjo re Mane vesh shraman no maljo re

Aath prahor ni sadhna kaje vehli parodhe hu jagu Shwaso leva mate pan hu guru ni aana mangu Aakh irya sami te dhadjo re Mane vesh shraman no maljo re

Sootra artha ne swadhyay sadhi,shastro saghda vachu Jinvani nu param rahasya,pamine antar yachu Agyaan badhu muj tadjo re Mane vesh shraman no maljo re

Aahar ma ras hoi nahine,ghar ghar gochri bhamavu Gaamo gaam viharta rehvu,kashta aviratt khamavu Mara karmo nirjari jajo re Mane vesh shraman no maljo re

Paanch mahavrat palan karvu,niradosh ne nishakalank Samata ma layalin rehvu,sarkha raayne runk Maro saad prabhu sambhadjo re Mane vesh shraman no maljo re

Aa jeevan anishudh rahine,paamu hu antim mangal Saadhi samadhi paralok pamthe,aatam rahe avichal Maro saddbhavnano fadjo re Mane vesh shraman no maljo re

Name of Song : Mane Vesh Shraman No Maljo Re

Language of Song : Gujarati

© 2023 by Jain Lyrics.