Man Mohi Lidhu Girnare

Man Mohi Lidhu Girnare!

(Raag: Mala ved lagle premache…)

Yaado ma ne swapno ma bass tu chhe din raat

Jyar thi bhetyo tujne bass ek Tari vaat

Tu dos santaap taale,

Tu bhav Saagar thi ugaare,

Tu karma krodo na baale,

Tu paapi ne pan taare,

Mann mohi lidhu Girnaare,

Chitt chori lidhu Nem kumare,

Mann mohi lidhu Girnaare,

Sahu chalo Girnaare,

Sahu Chalo Nemji na dware…

Jya Sadhna ni bahaar Chhe,

Siddhi no je dataar Chhe,

Saundarya evu apaar Chhe,

Devlok ne padkaar chhe.

Sahsaavane saiyam angikaar,

Kaivalya ne varyaa Nem Kumar,

Samvasaran Jin bimb juhaar,

Rahnemi ne taryaa Rajul naar,

Mann mohi lidhu Girnaare,

Chitt chori lidhu Nem kumare,

Mann mohi lidhu Girnaare,

Sahu Chalo Girnaare,

Sahu Chalo Nemji na dware.

Arishta ne Anjan samaa,

Girnaar na shangaar Chhe,

Jena prabhave kaik no,

Tutyo Anant sansaar Chhe,

Biraaje pyaara Nem Kumar,

Chhe dhanya dhanya te Karna vihaar,

Varsavta te brahma jal dhaar,

Savi jiv na te taranhaar,

Mann mohi lidhu Girnaare,

Chitt chori lidhu Nem kumare,

Mann mohi lidhu Girnaare,

Chitt chori lidhu Nem kumare,

Sahu Chalo Girnaare,

Sahu Chalo Nemji na dware.

Sahu Chalo Girnaare,

Sahu Chalo Nemji na dware.

Sahu Chalo Girnaare,

© 2023 by Jain Lyrics.