Kashi Nagar Na Vasi

HINDI / ENGLISH


काशी नगरना वासी रे

त्रेवीसमा जीनराया,

माता वामादेवीना जाया रे

अश्वसेन कुल हुलराया,

प्रभु श्याम वर्ण करी काया रे

त्रेवीसमा जीनराया…


कमठे उपसर्ग कीघा,

ते सहन करीने लीघा...(२)

आप मोक्ष जइने सिघ्या रे

त्रेवीसमा जीनराया,

काशी नगरना वासी रे

त्रेवीसमा जीनराया...


नागने बळतो उगारी,

नवकार सुणाव्यो भारी...(२)

मोक्षनी बतावी बारी रे

त्रेवीसमा जीनराया,

काशी नगरना वासी रे

त्रेवीसमा जीनराया...


प्रभु आप दयाळु देवा,

अमे करीये तमारी सेवा...(२)

आपोने मुकित मेवा रे

त्रेवीसमा जीनराया,

काशी नगरना वासी रे

त्रेवीसमा जीनराया...


शुद्घज्ञान चक्षु मने आपो,

प्रभु कष्टो अमारा कापो...(२)

बुदि्घसागर सि्थर मुज स्थापो रे

त्रेवीसमा जीनराया,

काशी नगरना वासी रे

त्रेवीसमा जीनराया...


Kaashi Nagar Na Vaasi Re, Treveesamaa Jeenaraayaa,

Maataa Vaamaadevinaa Jaayaa Re, Ashvasena Kula Hularaayaa,

Prabhu Shyaama Varna Taree Kaayaa Re, Treveesamaa Jeenaraayaa…

Kamathe Upasarg Kidhaa, Te Sahan Kareene Lidhaa (2)

Aapa Moksh Jaine Sithyaa Re, Treveesamaa Jeenaraayaa,

Kaashi Nagar Na Vaasi Re, Treveesamaa Jeenaraayaa...

Naagane Barato Ugaaree, Navakaar Sunaavyo Bhaaree, (2)

Mokshanee Bataavee Baari Re, Treveesamaa Jeenaraayaa,

Kaashi Nagarana Vaasi Re, Treveesamaa Jeenaraayaa...

Prabhu Aap Dayaalu Devaa, Amei Kariye Tamaari Seva (2)

Aapone Mukti Mevaa Re, Treveesamaa Jeenaraayaa,

Kaashi Nagarana Vaasi Re, Treveesamaa Jeenaraayaa...

Shudhgnaan Chakshu Mane Aapo, Prabhu Kashto Amara Kaapo (2)

Budhisaagar Sthir Muj Sthaapo Re, Treveesamaa Jeenaraayaa,

Kaashi Nagarana Vaasi Re, Treveesamaa Jeenaraayaa...

Maataa Vaamaadevinaa Jaayaa Re, Ashvasena Kula Hularaayaa,

Prabhu Shyaama Varna Karee Kaayaa Re, Treveesamaa Jeenaraaya (3)

© 2023 by Jain Lyrics.