Guru Tatva Tu Tirth Tu

English

Guru tatva tu,tirth tu ,taranhaar tu,

Gun no vaibhav tu Guru dhairya,tu dhyaan tu,dhyey maru tu, Sarad swabhavi tu Aatma shudhi na yogi Aatma sukh na bhogi Aatama nandi guru tu Adhyaatma na yogi Bhakti ma rag na jogi Samata ni pratima tu Guru tatva tu,tirth tu ,taranhaar tu, Gun no vaibhav tu Guru dhairya,tu dhyaan tu,dhyey maru tu, Sarad swabhavi tu Tuj vachan ma maadhurya Tuj nayan ma vaatsalya Muj aatam shilpi Guruvar mari maata tu Tuj hriday ma karuna Tuj chit ma nirmalata Prabhuta ni pratima Jinvar tani van tu Madjo bhavo bhav guru mane taro j sangaat Shubh yog taro pami thau bhav thi nistaar Guru tatva tu,tirth tu ,taranhaar tu, Gun no vaibhav tu Guru dhairya,tu dhyaan tu,dhyey maru tu, Sarad swabhavi tu Prabhu harpale hriday ma Vairaagya che jeevan ma Ragorag ma prabhu aan Prabhumay guru tu hu j tu Krupanidhi gurudev Kshamanidhi gurudev Mara man na mandire Guruvar mara tu hij tu Guru tara charane karu maru jeevan aa arpan Tuj aan sheer dhari karu aatam nirmal Guru tatva tu,tirth tu ,taranhaar tu, Gun no vaibhav tu Guru dhairya,tu dhyaan tu,dhyey maru tu, Sarad swabhavi tu Aatma shudhi na yogi Aatma sukh na bhogi Aatama nandi guru tu Adhyaatma na yogi Bhakti ma rag na jogi Samata ni pratima tu Guru tatva tu,tirth tu ,taranhaar tu, Gun no vaibhav tu Guru dhairya,tu dhyaan tu,dhyey maru tu, Sarad swabhavi tu

© 2023 by Jain Lyrics.