BHAKTI NA BHAAVE

ENGLISH

Bhakti Na Bhaave Pukaaaru Guru, Aatam Na Range Rangavo Mane,

Saiyam Panthe Hu Chaali Saku, A Mukti No Maarg Batavo Mane,

Bhakti Na Bhaave Pukaaaru Guru

Kaaya No Avo Mei Bandhyo Sabandh,Har Shan Hu Karto Karmo Na Bandh,(2)

Jivan Ma Bhatki Rahyo Chu Guru, Moh Na Vashma Bani Ne Andh, (2)

Sharnu Taaru Bachave Mane, Paapo Karta Darave Mane,

Saiyam Panthe Hu Chaali Saku, A Mukti No Maarg Batavo Mane,

Bhakti Na Bhaave Pukaaru Guru...

Jaaakar No Bindu Aa Jivan Nahi Bhatke Che Shane Ahi Ne Tahi, (2)

J Shanti Sodhe Aa Jagma Kahi, Te To Mara Antar Maaahi (2)

J Nitya Tatva Mujma Rahyu, Darshan Pela Karaavo Mane,

Saiyam Panthe Hu Chaali Saku, A Mukti No Maarg Batavo Mane,

Bhakti Na Bhaave Ukaaaru Guru...

Guru Na Sharane Bhramana Tuti Kaaya Ni Thodi Mamta Chuti (2)

Kaaat Bani Ne Ugaaro Guru, Vinvu Mastak Charane Dhari (2)

Panth Param No Batavo Mane, Guru Na Sharane Samaavo Mane,

Saiyam Panthe Hu Chaali Saku, A Mukti No Maarg Batavo Mane,

Bhakti Na Bhaave Pukaaru Guru, Aatam Na Range Rangavo Mane,

Saiyam Panthe Hu Chaali Saku, A Mukti No Maarg Batavo Mane,

Bhakti Na Bhaave Pukaaaru Guru...

© 2023 by Jain Lyrics.