Bandhan Bandhan jankhe maaru mann

બંધન બંધન ઝંખે મારું મન

બંધન બંધન ઝંખે મારું મન, પણ આતમ ઝંખે છુટકારો,

મને દહેશત છે આ ઝઘડામાં, થઈ જાય પૂરો આ જન્મારો,

પ્રબંધન બંધન.

મધુરાં, મીઠાં ને મનગમતાં, પણ બંધન અંતે બંધન છે,

લઈ જાય જનમના ચકરાવે, એવું દુઃખદાયી આલંબન છે.

હું લાખ મનાવું મનડાને, પણ એક જ એનો ઉહકારો

.બંધન બંધન.

અકળાયેલો આતમ કે’ છે, મને મુક્ત ભૂમિમાં ભમવા દો,

ના રાગ રહે, ના ¢ષ રહે, એવી કક્ષામાં મને રમવા દો,

મિત્રાચારી આ તેનેડાની, બે ચાર ઘડીનો ચમકારો.

..બંધન બંધન.

Name of Song : Bandhan Bandhan jankhe maaru mann

Language of Song : Gujarati

Recent Posts

See All

Tame Mann Muki Ne Varsya

English/Hindi https://youtu.be/lQZ_a1k9hkg Tame Mann Muki Ne Varsya, Ame Janam Janam Na Tarasya (2) Tame Mushal Dhaare Varsya, Ame Janam Janam Na Tarasya (2) Hajaar Haathe Tame Didhu Pan, Jodi Amaari

He Veer Mahaveer

English / Hindi https://youtu.be/lxqhPKO1MtI Hey veer mahaveer hey veer mahaveer (2) Jag ma sachu taru naam, Hey veer mahaveer, Ho jag ma sachu taru naam, Hey veer mahaveer hey veer mahaveer Tuj mata

Aa Mara Maharaj Ji

English/ Hindi https://youtu.be/mu5FV6kZpbs Saji Dhajine, Bani Thanine, Khub Khub Malkayji (2) Aa Mara Maharaj Ji (2) Aa-Mara Maharaj Ji (2) Saji Dhajine, Bani Thanine, Khub Khub Malkayji (2) Aa Mara

© 2023 by Jain Lyrics.