108 prabhu parshwaji

Manmohanay(1) Manoranjanay(2) Manovanchit(3) Prabhu Parshwaji... Nageshwaray(4) Navpallavay(5) Navkhanda(6) Prabhu Parshwaji.. Ajaharay(7) Amijharay(8) Antariksha(9) Prabhu Parshwaji... Vamanandan Ashwasensut Chintamani(10) Prabhu Parshwaji...Shankheshwaray(11) Vighanaharay(12) Godiji(13) Prabhu Parshwaji...(2) Jiravalay(14) Jagvallabhay(15) Sankatharan(16) Prabhu... Bhidbhanjanay(17) Bhaybhanjanay(18) Kamitpuran(19) Prabhu... Sammetshikharay(20) Bhadreshwaray(21) Sukhsagar(22) Prabhu... Ranakpuray(23) Kalpadhrumay(24) Ashapuran(25) Prabhu... VijayChintamani(26) bhuvan(27) dada(28) vahi(29) Dudhyadhari(30)... Mantradhiraj(31) girua(32) ghiya(33) pragatprabhavi(34)... Panchasaray(35) Amrutjharay(36) Nakoda(37) Prabhu Parshwaji... Mandovaray(38) Kukadeshvaray(39) Ananda(40) Prabhu Parshwaji... Ajaharay Amijharay Antariksha Prabhu Parshwaji... Vamanandan Ashwasensut Chintamani Prabhu Parshwaji...Shankheshwaray Vighanaharay Godiji Prabhu Parshwaji...(2) Dhingadmallay(41) Dhrutkallolay(42) Dharnendra(43) Parshwaji... Hamirpuray(44) Jotingaday(45) Padmavati(46) Prabhuji... Sirodiyay(47) Sogatiyay(48) Shamala(49) Parshwaji... Nagphanay(50) Mahadevay(51) Bhiladiya(52) Prabhuji... Somchintamani(53) Makshi(54) Bhabha(55) Vadi(56) Kansari(57)... Vighnapahar(58) Muleva(59) Chorvadi(60) Phalvridhi(60)... Shri Gambhiray(61) Kalikunday(62) Surajmandan(63) Parshwaji... Alokikay(64) Kachulikay(65) Uvasaggaharam(66) Parshwaji... Ajaharay Amijharay Antariksha Prabhu Parshwaji... Vamanandan Ashwasensut Chintamani Prabhu Parshwaji...Shankheshwaray Vighanaharay Godiji Prabhu Parshwaji...(2) Kesariyaji(67) Dokadiyaji(68) Navasari(69) Posali(70)... Gadaliyaji(71) Pallaviyaji(72) Muhri(73) Sesali(74)... Saptaphana(75) Sphuling(76) Varanasi(77) Champa(78) Vanchara(79)... Sahastraphana(80) Sultanji(81) Chanda(82) Varkana(83)... Kunkumarol(84) Kalyan(85) Navlakha(86) Kareda(87) Kankan(88)... Ravana(89) Koka(90) Bhateva(91) Lodrava(92) Kalhara(93) Stambhan(94)... Vimal(95) Bareja(96) Charup(97) Svayambhu(98) Hrinkar(99) Avanti(100) Shankhala(101)... Lodhan(102) Savara(103) Serisha(104) Tankala(105) Samina(106) Posina(107) Dosala(108)... Ajaharay Amijharay Antariksha Prabhu Parshwaji...

© 2023 by Jain Lyrics.